Begeleid rijden

Op 1 november 2011 is het begeleid rijden vanaf 16 jaar van start gegaan.
Ook Autorijschool Actief doet hier aan mee.
 
Vanaf het moment dat je 16 jaar bent geworden mag je het theorie examen afleggen. Als je hiervoor geslaagd bent mag je vanaf je 16,5 jaar beginnen met de praktijklessen.
Jongeren die op 1 november 2011 17 jaar of ouder zijn mogen het praktijkexamen afleggen.
 
Na het behalen van het rijbewijs moet je tot je 18e onder begeleiding rijden. Je mag maximaal 5 begeleiders opgeven en deze komen op een begeleiderspas te staan.
 
Aan de begeleiders zijn de volgende eisen verbonden:
* Deze moet minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs voor de personenauto en deze tijdens de begeleiding altijd bij zich hebben
* mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen    hebben gehad
* mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad
* mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad
* mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden; 
 
Minderjarigheid van de bestuurder
Omdat de aspirant bestuurder nog minderjarig is, moet een schriftelijke verklaring van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger overlegd worden. De minderjarige bestuurder is wel juridisch bestuurder, zodat hij of zij wel verantwoordelijk is voor het eigen handelen tijdens het besturen van het voertuig.
 
Sanctie bij rijden zonder begeleider
Rijdt de 17-jarige zonder begeleider, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaart. Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan weer opnieuw zowel je theorie-examen, als je praktijkexamen moet afleggen. Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van verdovende middelen, dan zal je ook weer opnieuw de bovenomschreven examens moeten doen, ná het bereiken van je 18 jarige leeftijd.
 
Minder verkeersdoden door begeleid rijden
Door de jongeren eerder te laten beginnen hebben ze meer rijervaring als ze alleen de weg op gaan.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.