PRAKTIJKEXAMEN

Aansluitend op uw rijopleiding doet u praktijkexamen bij het CBR.

Toelatingseisen:
 - een geldig legitimatiebewijs
 - een geldige en voldoende uitslag van het theorie-examen B / eventueel geldig rijbewijs B-automaat
 - het ingevulde formulier zelfreflectie kandidaat, dat nodig is voor het eindgesprek
 - eventueel het adviesformulier van uw tussentijdse toets
 
Voor aanvang van het rijexamen komen er een aantal zaken aan de orde, waaronder:
 - controleren van uw legitimatiebewijs
 - controleren of de gegevens in het CBR systeem overeenkomen met uw personalia
 - u ondertekent de Eigen verklaring in het bijzijn van de examinator
 - u leest een kenteken op 25 meter afstand
 - steekproefsgewijs controleert de examinator samen met u de noodzakelijke autoverlichting
 - bij of in de auto wordt u een aantal (technische) vragen gesteld
 
Tijdens het examen wordt van u zelfstandig en veilig rijgedrag verwacht.
Dit houdt onder andere in dat:
 - u zelf op de verkeerstekens let
 - u zelf op tekens van andere weggebruikers let en zo nodig hier op reageert
 - u uw rijstijl (binnen de verkeersregels) aanpast aan het overige verkeer, de verkeersomstandigheden en de aard en de toestand, van de weg
 - u zo nodig zelf beslissingen neemt en keuzes maakt
 
Geslaagd ??!! Dan zal het CBR het uitslagformulier elektronisch verzenden naar het centraal rijbewijzenregister.
 Een dag na uw examen kunt u met een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie.
 
Voor het aanvragen van een praktijkexamen dienen wij het volgende van u te ontvangen:
 - Uw machtiging CBR ons rijschoolnummer is 0003u7
 
Het verschuldigde examengeld:
                                                                 Auto              Motor AVB         Motor AVD             BE (aanhangwagen)
1e examen                                            € 190,00            € 135,00            € 220,00                 € 235,00
Gebruik voertuig tijdens examen       € 40,00              €  50,00            €  50,00                   €  60,00
                                                                € 230,00            € 185,00            € 270,00                € 295,00

                                                          

Herexamen                                           € 190,00            € 125,00           € 220,00                 € 235,00
Gebruik voertuig tijdens examen:     €  40,00             €  50,00             €  50,00                   €  60,00
                                                                € 230,00           € 175,00            € 270,00                 € 295,00
 

Gespreid betalen is mogelijk

De hele rijopleiding/lespakket hoeft u niet in een keer te betalen. Je kunt ervoor kiezen om in delen te betalen of per les bij je instructeur. 
Vooruit betalingen uitsluitend op ons IBAN: NL71 INGB 0007 7846 41 t.n.v. Rijschool Actief te Rotterdam.
Vermeld altijd naam van de leerling, wagennummer of naam rijinstructeur en omschrijving waarvoor de betaling is bestemd, bijvoorbeeld examen, rijles etc.
 
Examenprijzen zijn inclusief eigen verklaring en autogebruik tijdens examen, dus geen verrassingen achteraf!
 
Prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slagingspercentage Rijswijk (Bron: CBR rijschoolgegevens)

Slagingspercentage Rotterdam (Bron:CBR rijschoolgegevens)