Privacy

Via deze Privacy Policy informeren Rijschool Actief u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Rijschool Actief is de verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Rijschool Actief respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Rijschool Actief verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Rijschool Actief gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: – de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding; – het verzorgen van de door u gekozen opleiding; – om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren; – om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden; – om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; – een foto als u bent geslaagd kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden (zoals onze website, Facebook, Instagram, Snapchat) (Indien u dit niet op prijs stelt kunt u dit kenbaar maken) en – om te voldoen aan op Rijschool Actief rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Rijschool Actief zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Rijschool Actief of indien Rijschool Actief daartoe wettelijk verplicht is.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. Rijschool Actief maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalysediensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor Rijschool Actief en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Rijschool Actief bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Rijschool Actief mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Rijschool Actief richten door een e-mail te sturen naar info@autorijschoolactief.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Rijschool Actief zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Rijschool Actief de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Rijschool Actief kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door het aangaan van een overeenkomst met Rijschool Actief gaat u tevens akkoord met onze Privacy Policy. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 25-5-2018